In 2021 hebben we van Stichting Wildlife een geweldige donatie van € 5.000 mogen ontvangen om te schenken aan een aantal van onze projecten. Stichting Wildlife zet zich in voor diverse natuurbeschermingsprojecten en organiseert allerlei activiteiten in diverse parken zoals Safaripark Beekse Bergen. Met de donatie ondersteunen we de bescherming van het leefgebied van de Cross River gorilla en kunnen we nieuwe uitrusting voor de Ba’aka gidsen in Mbeli Bai aanschaffen. Verder wordt er geïnvesteerd in nieuw educatiemateriaal dat aansluit op de uitkomsten van onderzoek uitgevoerd in Mbeli Bai. Hoe? Dat lees je hier!

Afi Mountains Community Rangers onderzoeken sporen van gorilla’s

€ 2.500 voor gebiedsbescherming door WCS Nigeria (Cross River gorilla)
De Cross River gorilla is extreem zeldzaam met naar schatting nog maar 250-300 individuen in het wild. De populaties leven daarbij geïsoleerd van elkaar. Wij steunen het door de Nigeriaanse regering opgerichte, Afi Mountain Wildlife Sanctuary (ca. 100 km2), wat o.a. door WCS (Wildlife Conservation Society) Nigeria beschermd wordt. In dit gebied leven naar schatting 25 – 30 Cross River gorilla’s. De jacht in het Afi Mountain Wildlife Sanctuary is door de inzet van rangers redelijk onder controle.

Maar het leefgebied van de gorilla wordt steeds verder ingeperkt. Zo brandt de lokale bevolking delen van het leefgebied plat om akkers aan te leggen en zijn er nog steeds plannen om een enorme snelweg (“super highway”) aan te leggen die dicht bij het Afi Mountain Wildlife Sanctuary komt te liggen. Sinds 2015 steunt WCS door hen getrainde community rangers met kleine maandelijkse toelagen en voedselrantsoenen om patrouilles uit te voeren. Deze community rangers voeren hun werk uit naast de rangers van de overheid. Deze rangers riskeren hun leven, opereren in vaak vijandige omstandigheden en offeren tijd met hun families op om te vechten voor een toekomst voor de natuur in het algemeen en de Cross River gorilla’s in het bijzonder. De donatie van Stichting Wildlife zal ten goede komen aan deze helden.

€ 2.500 voor ontwikkeling van nieuw educatiemateriaal en nieuwe uitrusting voor de Ba’aka gidsen in Mbeli Bai (WCS Congo; westelijke laaglandgorilla)
De WCS leidt al meer dan 25 jaar onderzoeks- en natuurbeschermingsactiviteiten in en rond Nouabalé-Ndoki National Park in de Republiek Congo. Twee belangrijke langlopende onderzoeksprojecten naar gorilla’s zijn de Mbeli Bai Study en het Mondika Gorilla Project. Beide projecten leveren nieuw wetenschappelijk inzicht op over hun gedrag, sociale structuur, habitat-eisen en grootte van de populatie. Maar niet alleen dat, het geeft ook inzicht in de bedreigingen, wat van belang is voor de bescherming van deze dieren. De aanwezigheid van onderzoekers in het bos is ook zeer belangrijk om stropers af te schrikken en dient tevens als waarschuwingssysteem voor illegale activiteiten. Beide onderzoeksprojecten trainen Congolese studenten in het uitvoeren van onderzoek en natuurbehoud. Voor het voortbestaan van de westelijke laaglandgorilla is het van cruciaal belang dat we de bescherming van en het onderzoek naar deze ondersoort in Centraal Afrika steunen. Gorilla Stichting Nederland steunt daarom zowel het langlopende onderzoek in Mondika als Mbeli Bai.

Het Mbeli Bai Study project richt zich op een natuurlijke open plek van 13 ha groot in het bos van het Nouabalé-Ndoki National Park. Dit moerasgebied is meestal bedekt met drijvende vegetatie, bestaande uit waterplanten zoals Hydrocharis chevalieri. Doordat dit een voedselrijk gebied is, trekt de Bai een aanzienlijk aantal verschillende groepen van westelijke laaglandgorilla’s aan. Vaak worden er meer dan 20 groepen gorilla’s afwisselend waargenomen maar ook andere grote zoogdieren zoals bosolifanten, sitatunga’s en bosbuffels komen op de waterplanten af. Nadat in 1993 pilotstudies werden uitgevoerd, is in 1995 begonnen met het systematisch en continu verzamelen en controleren van gegevens. Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanaf een 9 meter hoog platform aan de rand van Mbeli Bai.

Met de in 2018, 2019 en 2020 ontvangen donaties van Stichting Wildlife is het langetermijnonderzoek naar borstroffels bij gorilla’s ondersteund. Tussentijdse uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld via onze GorillaPost nieuwsbrief. Dit jaar steunen wij de educatieve activiteiten van het Mbeli Bai Study project. Het educatieve team is een project gestart om de kennis binnen de lokale gemeenschappen over gorilla’s te vergroten. Bijvoorbeeld over de biologie, bedreigingen en ook hoe de dieren te beschermen. Hiervoor wordt materiaal ontwikkeld dat geschikt is om de houding van kinderen ten opzichte van gorilla’s positief te veranderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van storytelling. Op basis van wetenschappelijke kennis worden verhalen gecreëerd vanuit het perspectief van individuele gorilla’s. Voorbeelden hiervan zijn:

• Gorilla vrouwtjes die van groep wisselen: het avontuur van het vinden van een nieuw gezin.
• Effecten van ontbossing en versnippering van leefgebieden: hoe het voelt om je huis te verliezen.
• Interactie tussen verschillende gorillagroepen: laten we wat tijd samen doorbrengen!
• Adoptie bij gorilla’s: helpen van degenen die hulp nodig hebben.

Het team van lokale Ba’aka gidsen ondersteunt het onderzoek bij Mbeli Bai en maakt lange dagen in het bos. Door de donatie van Stichting Wildlife kunnen we ook kapotte en versleten uitrusting zoals machetes, horloges, regenkleding, laarzen en rugzakken vervangen.

Een groot dank je wel aan Stichting Wildlife voor deze steun! We houden jullie uiteraard op de hoogte over deze projecten.

Foto Credits: WCS Nigeria en WCS Congo

Written by Gorilla Stichting Nederland