Disclaimer

Iedereen die gebruik maakt van websites van Gorilla Stichting Nederland gaat akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. Gorilla Stichting Nederland behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud

Gorilla Stichting Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Gorilla Stichting Nederland streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Gorilla Stichting Nederland kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Actualiteit van gegevens

Controle van teksten op de website vindt minimaal elk half jaar plaats. Informatie die snel(ler) veroudert, wordt vaker gecontroleerd en aangepast. Hiermee bent u ervan verzekerd dat onze teksten actueel en betrouwbaar zijn en bent u altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, als service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Gorilla Stichting Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Links en verwijzingen naar websites van Gorilla Stichting Nederland

Het is toegestaan links of verwijzingen te maken van andere sites naar de sites van Gorilla Stichting Nederland, maar uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

  • een site mag niet de schijn wekken dat Gorilla Stichting Nederland de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt of aanbeveelt
  • de sites van Gorilla Stichting Nederland mogen niet worden ingesloten in een andere site (online frames)
  • een site mag een link naar Gorilla Stichting Nederland maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren
  • een site mag op geen enkele manier het logo van Gorilla Stichting Nederland gebruiken (tenzij Gorilla Stichting Nederland daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven).
  • een site mag geen onjuiste informatie over Gorilla Stichting Nederland en haar producten en/of diensten geven
  • een site mag geen beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie weergeven

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt Gorilla Stichting Nederland met de grootst mogelijke zorgvuldigheid conform onze Privacyverklaring. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Auteursrecht

Gorilla Stichting Nederland spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Gorilla Stichting Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht, en verwijst degene die meent een sterker recht te hebben naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover Gorilla Stichting Nederland beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Gorilla Stichting Nederland deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De websites van Gorilla Stichting Nederland zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web, zo ook op www.gorillastichting.nl. We gebruiken cookies uitsluitend voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site.

Een cookie is praktisch gezien een stukje tekst dat tijdens het browsen automatisch vanaf een website naar uw harde schijf gestuurd wordt. Dankzij het cookie herkent een website u automatisch als terugkerende bezoeker. Meer informatie over cookies vindt u op microsoft.com.