Op 1 augustus jl. meldde het Ministerie van Volksgezondheid van de Democratische Republiek Congo (DRC) een uitbraak van ebola in de provincie Noord-Kivu. Het gebied ligt op ongeveer 1250 kilometer afstand van de regio waar eerder in mei van dit jaar ook een ebola-uitbraak werd vastgesteld. Het ebolavirus van de huidige uitbraak is van dezelfde soort als het virus dat de eerdere uitbraak veroorzaakte, namelijk het Zaïre ebolavirus. Genetische verschillen tussen de virussen wijzen er alleen op dat de twee uitbraken geen relatie met elkaar hebben.

Het Grauer gorilla-opvangcentrum GRACE (Gorilla Rehabilitation and Conservation Education Center), een van de projecten die wij steunen, bevindt zich in dezelfde provincie in de DRC. Hoewel de ebola-uitbraak zich niet in de directe omgeving van GRACE bevindt, heeft het toch een enorme impact op de bedrijfsvoering van het opvangcentrum. De medewerkers en gorilla’s zijn gelukkig nu gezond en veilig, maar het management moet alle voorzorgsmaatregelen nemen tijdens deze onzekere tijd om ervoor te zorgen dat dit zo blijft. Zo hebben de medewerkers bij GRACE een training over ebola gevolgd (over preventie, besmettingsgevaar etc). Ook is er momenteel alleen personeel toegestaan in het opvangcentrum en moeten alle medewerkers douchen voordat zij het terrein betreden. Daarnaast moeten alle medewerkers gedurende de hele dag met zeer hoge frequentie de handen wassen. Dit kunnen zij doen bij een van de tijdelijke stations op het terrein die speciaal hiervoor zijn ingericht.

Omdat alleen het personeel is toegestaan binnen het opvangcentrum, is het bezoekersprogramma opgeschort. Er is namelijk geen controle over waar de mensen van buitenaf zijn geweest en of ze een risico voor besmettingsgevaar vormen. Ook zijn er gevolgen voor de marktaankopen voor het voedsel van medewerkers en gorilla’s bij GRACE (o.a. uien). Hiervoor gaat het opvangcentrum namelijk naar de dichtstbijzijnde stad Butembo, maar omdat hier ook ebola is geconstateerd, moet er gezocht worden naar een alternatief. Het is nu van cruciaal belang dat GRACE voor al het voedsel weet waar dit vandaan komt. De medewerkers zijn daarom begonnen met het planten van nieuwe gewassen om de productiviteit van de eigen boerderij nog verder te verhogen.

De ebola-uitbraak heeft dus veel impact op GRACE en de lokale bevolking die leeft rond het opvangcentrum. Veel mensen maken zich, wat niet meer dan begrijpelijk is, ook zorgen over dit virus. GRACE geeft dan ook voorlichting over ebola-preventie aan de lokale gemeenschappen. De inzet op bewustmaking en preventie is van cruciaal belang om de verspreiding van ebola in de regio een halt toe te roepen.

Door de ebola-uitbraak heeft GRACE veel onverwachte kosten voor de kiezen gekregen. De maatregelen die zij hebben moeten nemen om de medewerkers en gorilla’s veilig te houden kosten immers geld. Iedere donatie om hen te steunen is dan ook zeer welkom. Doneren kan via ons donatie-formulier (kies voor GRACE) hier. Namens GRACE alvast enorm bedankt!

Written by Gorilla Stichting Nederland