Bamboe is een favoriet voedsel van de berggorilla’s en maakt een belangrijk deel (14,7%) uit van hun totale dieet. Vooral de verse bamboescheuten zijn een belangrijke bron van energie en eiwit. Bamboe groeit in de lagere hoogten van het leefgebied van de berggorilla’s; aan de rand van het nationale park in het grensgebied van Rwanda en de Democratische Republiek Congo. Gedurende de twee groeiseizoenen van bamboe, in de lente en de herfst, trekken gorillagroepen naar beneden om zich te voeden met deze favoriete plant. Medewerkers van de Gorilla Doctors melden dat wanneer gorilla’s bamboescheuten eten, ze gelukkiger lijken en meer spelen.

De beschikbaarheid van bamboe is echter sterk afhankelijk van klimaatsveranderingen. Data over bamboe worden al een aantal jaar verzameld. De hoeveelheid bamboescheuten schommelt elk jaar, maar in het algemeen neemt deze steeds verder af. De mogelijke bamboe schaarste op lagere hoogten kan ertoe leiden dat berggorilla’s buiten het park in de akkers gaan foerageren. Dit verhoogt de druk op de gewassen en het levensonderhoud van boeren. Mogelijke conflicten tussen de boeren en de berggorilla’s liggen hierdoor op de loer.

De langere periodes van droogte hebben de afgelopen jaren al geleid tot ernstige watertekorten en dit heeft gevolgen voor de lokale boeren en de berggorilla’s. De lokale bevolking moet namelijk noodgedwongen vaker het park in om schoon water te vinden. Hierdoor wordt de kans op contact met de mensapen en dus de kans op overdracht van ziekten groter. De recente ebola-uitbraak vormt hier bijvoorbeeld een groot risico. Daarnaast kunnen mensapen mogelijk vatbaarder worden voor ziekten, doordat hun dieet gedwongen verandert door invloeden van het klimaat en de mens. Ook zorgt verandering van het klimaat voor grotere stress bij de gorilla-populatie. Langere perioden van hitte en zware regenval zijn van invloed op hun dieet, de beschikbaarheid van voedsel verandert. Al met al kunnen veranderingen in het klimaat, nieuwe ziekteverwekkers en ziektes in een korte tijd veel schade toebrengen aan de gorilla’s.

Het vermogen om te reageren op ziektes is een uitdaging voor de kleine populatie berggorilla’s. Hun leefgebied is erg klein, en als er traumatische en snelle veranderingen in het milieu zijn, kunnen ze zich dan aanpassen? Dit zijn open vragen en moeten nader worden bestudeerd met regelmatige en consistente monitoring van de gorilla’s. Het is daarom van groot belang dat we organisaties zoals de Gorilla Doctors blijven steunen. Draag ook bij met een donatie voor het werk van deze bijzondere dierenartsen. Iedere donatie, klein en groot, helpt!

Written by Gorilla Stichting Nederland