In september kregen de Gorilla Doctors bericht over een mannetjesgorilla (zes jaar) die met zijn been vastzat in een valstrik. Deze gorilla zat, samen met andere gorilla’s, net in een proces om aan de aanwezigheid van mensen te leren wennen. Dit proces wordt habituatie genoemd. Habitueren wordt door de Gorilla Doctors gedaan zodat zij en onderzoekers in de buurt kunnen komen. Ook worden gorilla’s gehabitueerd zodat toeristen gorilla’s op afstand kunnen bewonderen, zonder dat dit stress voor de dieren oplevert. Het is een lang proces om gorilla’s aan aanwezigheid van mensen te laten wennen, maar wel de reden dat de Gorilla Doctors hun werk kunnen uitvoeren.

In maart werd de valstrik al opgemerkt maar omdat er geen wond leek te zijn en omdat de valstrik los leek te zitten, werd er voor gekozen het even aan te kijken. Juist omdat het proces van habitueren in gang was, zou het onder narcose brengen van de gorilla betekenen dat het gewenningsproces vertraging op zou lopen. In september leek de gezondheid van de gorilla alleen achteruit te gaan. De valstrik was strakker komen te zitten, waardoor hij niet goed meer kon lopen. Er is toen door de Gorilla Doctors overlegd en besloten om toch een interventie te doen en de gorilla te helpen.

Dat lukte pas een paar dagen later. De jonge gorilla bleef dicht in de buurt van de zilverrug wat het lastig maakte hem te verdoven. Gelukkig lukte dat uiteindelijk wel en kon de gorilla worden behandeld. Helaas was de wond flink ontstoken, maar er was geen breuk in de voet. Nadat de gorilla wakker werd uit zijn narcose was hij snel weer terug bij zijn groep. Hij wordt nog altijd goed in de gaten gehouden, inmiddels loopt hij weer goed op de voet! Een mooie overwinning voor de Gorilla Doctors en het laat mooi zien wat een prachtig, en onmisbaar, werk zij doen.

Foto: Gorilla Doctors

Written by Gorilla Stichting Nederland