In een grootschalig veldexperiment van het Max Planck Instituut (Kalan et al. 2019) is onderzocht hoe mensapen in het wild reageren op een nieuw object in hun leefomgeving: de cameraval. Uit het onderzoek blijkt dat bonobo’s de grootste aandrang vertonen om het nieuwe object te bekijken maar ze zijn tegelijkertijd ook meer neofoob (bang voor nieuwe dingen) dan gorilla’s of chimpansees. Aanvullende sociale en ecologische effecten op reacties tonen de complexiteit van dierlijke nieuwsgierigheid.

Nieuwsgierigheid en het nemen van risico’s zijn uitgebreid bestudeerd bij diverse soorten door het meten van durf en verkennende reacties op nieuwe objecten. De wetenschappers  voerden in dit geval een veldexperiment uit met behulp de huidige wildlife observatie technologie  om variatie in de reactie van mensapen in het wild (43 groepen chimpansees, bonobo’s en westelijke gorilla’s op 14 veldlocaties in Afrika) te testen op een nieuw object, de cameraval.

Bonobo’s vertonen de grootste aandrang om het nieuwe object te bekijken maar tonen ook meer angst dan gorilla’s of chimpansees.

Bonobo- en gorillagroepen hadden een sterkere impuls om de cameraval te bekijken in vergelijking met chimpansees, wat duidt op grotere visuele aandacht en nieuwsgierigheid. Bij de bonobo’s zag men meer alarmerend en ander angstig gedrag, hoewel dergelijke neofobe (en omgekeerd, neofiele) reacties over het algemeen zeldzaam waren. Van alle drie de soorten bekeken individuen de camera’s langer, wanneer ze jong waren en de groepsgrootte kleiner was. De camera’s werden korter bekeken  als er een onderzoekskamp in de buurt was.

 

Over het geheel genomen bevestigen deze bevindingen gedeeltelijk de resultaten van soortgelijk onderzoek bij mensapen in gevangenschap. Verder suggereren de onderzoekers dat soort-typerende leiderschapsstijlen en sociale en ecologische effecten, inclusief bekendheid met mensen, de nieuwheidsreacties van mensapen in het wild het beste verklaren. Samenvattend illustreert dit onderzoek de haalbaarheid van grootschalige veldexperimenten en het belang van zowel intrinsieke als extrinsieke factoren bij het vormen van de nieuwsgierigheid van dieren.

Bron: Current Biology, Kalan et al.: “Novelty Response of Wild African Apes to Camera Traps”  March 14th 2019.
DOI:https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.02.024

Written by Gorilla Stichting Nederland