Tijdens de bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) van 20 tot 28 mei a.s., zal de 11e versie van de Internationale Classificatie van Ziekten (ICD) worden aangenomen. In deze vernieuwde versie (ICD-11) zal voor de eerste keer traditionele geneeskunde worden opgenomen. Hierbij wordt verwezen naar traditionele geneeskundige voorwaarden van o.a. de Chinese, Japanse en Koreaanse indelingen. Hier valt bijvoorbeeld acupunctuur onder, maar ook medicijnen die gemaakt worden van bedreigde dieren en planten zoals neushoornpoeder en pangolinschalen. Veel natuurbeschermingsorganisaties vrezen dan ook dat de opname van deze traditionele medicijnen de populariteit en bekendheid daarvan nog verder zal vergroten.

Gorilla Stichting Nederland is niet pertinent tegen het opnemen van traditionele medicijnen in deze internationaal gehanteerde lijst. Maar het gebruik van traditionele medicijnen die worden gemaakt van bedreigde wilde planten- en diersoorten (zoals vermeld op de wereldwijde IUCN Rode Lijst) zorgt al voor een toename in stroperij en illegale handel in deze soorten. Het toevoegen van deze traditionele medicijnen aan deze officieel erkende lijst zal de vraag naar verwachting verder doen toenemen. Dit is eerder ook het aantoonbare gevolg geweest nadat een aantal van deze soorten werd opgenomen in de bijlagen bij het Verdrag inzake de handel in bedreigde soorten (CITES).

Met zo veel op het spel roept Gorilla Stichting Nederland, samen met andere natuurbeschermingsorganisaties, de WHO en haar individuele leden op om te verkondigen dat ze expliciet tegen het gebruik van traditionele medicijnen zijn die zijn gemaakt van producten van bedreigde planten- en diersoorten die zijn vermeld op de wereldwijde IUCN Rode Lijst. We dringen er bij de WHO en haar individuele leden dan ook op aan om dit duidelijk op te nemen in deze vernieuwde versie (ICD-11). Daarbij adviseren we de WHO om samen met Convention of Biological Diversity en CITES een strategie te ontwikkelen om te voorkomen dat traditionele medicijnen die gemaakt worden van bedreigde planten en dieren worden gebruikt. De wereld heeft zekerheid nodig dat integratie van traditionele geneeskunde in ICD-11 niet zal leiden tot nog meer druk op kostbare en bedreigde wilde planten en dieren.

Om onze oproep meer kracht bij te zetten is een online petitie gestart. We hopen dat je onze bezorgdheid deelt en deze petitie ook ondertekent. Daarnaast verzoeken we je deze petitie te delen in je netwerk, hoe meer bekendheid we aan deze petitie samen kunnen geven, hoe meer kans op succes. Laten we met velen onze stem laten horen voor de bescherming van de bedreigde planten en dieren!

Written by Gorilla Stichting Nederland