Short content (telephone, email ...)

Bedreiging leefgebied De grootste bedreiging voor de meeste gorillapopulaties is het verlies van leefgebied als gevolg van menselijke activiteit. In de meeste Afrikaanse landen hangt het tempo van ontbossing nauw samen met de dichtheid van de menselijke bevolking. Vaak zijn het landen, die hun schulden betalen door een versnelde exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen. Voorbeelden …

Read more

Opvang

Opvang van gorilla’s De opvangcentra in Afrika spelen een cruciale rol in de strijd tegen de illegale handel in wilde dieren. Zij helpen politie, douane en andere wildlife autoriteiten bij vervolging van stropers en handelaren. Daarbij worden in beslag genomen mensapen gebruikt als bewijs voor smokkel tegen de stropers. In gebieden waar geen opvangcentra zijn, …

Read more

Wildlife Law Enforcement Vroeger ging een jager te voet het bos in en slingerde hooguit twee geschoten dieren over de schouder. Nu zijn in datzelfde bos paden vrijgemaakt voor commerciële houtkap, waardoor de jagers vrij spel hebben. Daarnaast verdienen veel Afrikaanse medewerkers van houtkapbedrijven met de jacht op bushmeat een behoorlijke cent extra. Een gerookte …

Read more

Onderzoek

Ernstig bedreigd De westelijke laaglandgorilla is, ondanks de grotere aantallen, een van de vier gorilla-ondersoorten waarvan we nog maar weinig weten. De meeste kennis over gorilla’s komt van onderzoeken die de afgelopen 30 jaar naar – een van de vier andere ondersoorten – berggorilla’s zijn gedaan. Het is namelijk erg lastig om westelijke laaglandgorilla’s in …

Read more

Voorlichting Wij brengen in Nederland de problematiek van de gorilla’s en hun bedreigde leefomgeving zoveel mogelijk onder de aandacht. Alleen zo kunnen we zorgen voor hun toekomst. Educatie is daarom een van onze doelstellingen. Wij hopen door aanwezigheid in dierenparken en bij evenementen én door bezoeken op scholen meer bekendheid te geven aan de projecten …

Read more