Short content (telephone, email ...)

Algemeen

Gorilla’s algemeen Wie op internet zoekt naar informatie over de gorilla, vindt veel verschillende gegevens. Ook al ontlopen de cijfers elkaar niet veel, het lijkt moeilijk exacte gegevens te noemen. Dat is ook niet zo raar, want er is natuurlijk niet zoiets als dé gorilla. Er zijn twee soorten en die verschillen qua uiterlijk en …

Read more

Gorilla Soorten Gorilla’s zijn iconische dieren die sterk tot de verbeelding spreken. Dat beeld was, vooral vroeger, niet altijd positief. Dit blijkt wel uit de vele films over King Kong, waarin een gorilla wordt neergezet als een groot en eng wezen. Gelukkig weten we nu veel meer over deze dieren. Het imago is veranderd van …

Read more

Samenleving Gorilla’s leven in een haremstructuur. Dat betekent dat meerdere volwassen vrouwen (drie tot zes) met hun jongen samenleven met één volwassen man. Deze man wordt de zilverrug genoemd. Het is de taak van de zilverrug om de groep te leiden en te beschermen. Wanneer hij dat goed doet, dan zullen de volwassen vrouwen bij …

Read more

Leefgebied

Leefgebied Gorilla’s leven uitsluitend in de tropische regenwouden van Afrika. Hun verspreidingsgebied is verdeeld in twee delen. De westelijke en oostelijke gorilla’s leven op minimaal 900 km afstand van elkaar. De reden hiervoor is dat een voorheen uniform leefgebied op een gegeven moment, waarschijnlijk tijdens de ijstijden, werd gesplitst. Als gevolg van de klimatologische veranderingen …

Read more

De samenstelling van het dieet van wilde gorilla’s is op verschillende locaties in Centraal-Afrika onderzocht. Een eerste inzicht in het dieet van gorilla’s kwam door het baanbrekende onderzoek onder berggorilla’s (Gorilla beringei beringei) in het Karisoke Research Center, in de Virunga regio op de grens van Rwanda, Democratische Republiek Congo en Oeganda. Dit gebied wordt …

Read more

De taal van gorilla’s Door de geluiden en gebaren van gorilla’s te begrijpen, krijgen we ook inzicht in hun gevoelens.De wereld van een gorilla kan heel luid en dramatisch zijn wanneer ze zichzelf moeten laten zien en horen door de dichte vegetatie waarin ze leven. Schreeuwen, luid roepen (hoot), krijsen, brullen en grommen maken allemaal …

Read more

Cultuur bij gorilla’s Cultuur is een belangrijk kenmerk van de menselijke samenleving. Wij zijn alleen niet de enige soort die een cultuur heeft ontwikkeld. Cultuur bij dieren wordt omschreven als groepstypische gedragspatronen binnen een gemeenschap, waarvan de leden tot op zekere hoogte afhankelijk zijn van gemeenschappelijk aangeleerde en onderling overgebrachte informatie. Wetenschappers zijn erg geïnteresseerd …

Read more

Bedreigingen

Bedreigingen De gorilla is een bedreigde diersoort, voornamelijk doordat hij al lange tijd het slachtoffer is van stroperij. De IUCN (International Union for the Conservation of Nature) publiceert jaarlijks een “rode lijst” met bedreigde diersoorten. Op deze lijst krijgen drie van de vier gorilla-ondersoorten de meest kritieke status, namelijk die van critically endangered (ernstig bedreigd)! …

Read more

Onderzoek Er is behoorlijk wat onderzoek naar gorilla’s gedaan in de afgelopen decennia. Het observeren van wilde gorilla’s is natuurlijk heel anders dan in de dierentuin. Door hen in het wild te observeren, weten we hoe we de beste huisvesting kunnen creëren voor de gorilla’s in gevangenschap. Hoe belangrijk een goede huisvesting is? Met een …

Read more

Voorlichting Wij brengen in Nederland de problematiek van de gorilla’s en hun bedreigde leefomgeving zoveel mogelijk onder de aandacht. Alleen zo kunnen we zorgen voor een toekomst van de gorilla’s. Gorilla Stichting Nederland vraagt daarbij ook aandacht voor de relevantie van het leefgebied voor de wereld waarin wij leven. Educatie is een belangrijke doelstelling is …

Read more