Al meer dan vijf jaar steunt Gorilla Stichting Nederland het werk van de community rangers in Afi Mountains, Nigeria. Deze helden zetten zich in voor het behoud van een kleine populatie Cross River gorilla’s die voornamelijk worden bedreigd door ontbossing, landbouw en jacht. Daarnaast is de bescherming van cruciaal belang om de achteruitgang van biodiversiteit in het gebied te stoppen. Regelmatige opfriscursussen voor rangers zijn daarom belangrijk om de kennis en prestaties verder uit te diepen en zodoende de bescherming van Afi Mountains te kunnen verbeteren.

Onlangs heeft Wildlife Conservation Society, WCS, in samenwerking met Nigeria National Park Service, Cross River State Forestry Commission, en de Conservation Association of the Mbe Mountains (CAMM) een zeer uitgebreide opfriscursus verzorgd. De cursus werd gefinancierd door de Europese Unie, Rainforest Trust en JRS Biodiversity Foundation. Gedurende ongeveer twee maanden (3 november tot 16 december 2021) werden 60 rangers opgeleid. Aan de cursus namen rangers en ecoguards van het Cross River National Park, de Cross River State Forestry Commission, Afi Mountain Wildlife Sanctuary en Mbe Mountains community Forest deel.

De training werd gegeven door het in Zuid-Afrika gevestigde gespecialiseerde opleidingsbedrijf “Conservation Outcomes” dat eerder rangers had opgeleid in Cross River State en in Yankari Game Reserve in Nigeria. De training omvatte onderdelen als fysieke fitheid, eerste hulp, patrouilletechnieken, discipline, mensenrechten en zelfverdediging. De training duurde in totaal 42 dagen.

De opfriscursus heeft het moreel van de rangers flink verhoogd, volgens Andrew Dunn van WCS Nigeria. “Zij zijn nog gemotiveerder om hun taken uit te voeren en bossen en dieren in het wild beter te beschermen. WCS plant een aanvullende training voor 60 rangers van Cross River National Park in januari 2022″, aldus Dunn.

Foto credit: WCS Nigeria

Written by Gorilla Stichting Nederland