Privacyverklaring

Gorilla Stichting Nederland verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze adoptieouders, donateurs, vrijwilligers, bezoekers van de website en andere belangstellenden. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Gorilla Stichting Nederland houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Gorilla Stichting Nederland te Arnhem.

Verwerking persoonsgegevens

Wij houden een adoptieouder-, donateurs- en relatieadministratie bij. Een relatie is een persoon die bekend is bij Gorilla Stichting Nederland (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen adoptieouder of donateur is. Persoonsgegevens van vrijwilligers leggen wij vast in de vrijwilligersadministratie.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer je je aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief of wanneer je je aanmeldt als adoptieouder, donateur of als vrijwilliger. En offline gebeurt dit via een donatie- of adoptiefolder of een telefoongesprek. Gorilla Stichting Nederland gebruikt jouw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum) voor de uitvoering van haar activiteiten, om je op de hoogte te houden waar we ons mee bezig houden en voor fondsenwerving. Hierbij probeert de Gorilla Stichting Nederland rekening te houden met voorkeuren. Indien je geen prijs stelt op deze informatie geef dat dan schriftelijk door aan Gorilla Stichting Nederland. De contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, adoptie of aankoop). Deze gegevens worden vanzelfsprekend niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Contact met adoptieouders, donateurs en relaties

Nieuwe adoptieouder en donateurs ontvangen van Gorilla Stichting Nederland per post en e-mail een welkomstbericht waarin de donatie of de adoptie wordt bevestigd.

Wanneer je als abonnee van onze nieuwsbrief, als adoptieouder of donateur jouw e-mailadres aan Gorilla Stichting Nederland hebt verstrekt, word je via de maandelijkse nieuwsbrief “GorillaPost” geïnformeerd over ons werk, om je steun te vragen voor acties, om je op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage.

Gorilla Stichting Nederland maakt bij het verzenden van e-mailings gebruik van Mailchimp waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Gorilla Stichting Nederland haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses.

Afmelden nieuwsbrief

Wil je geen GorillaPost meer ontvangen?

Dan kun je je op elk moment afmelden voor deze nieuwsbrief via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat je van ons ontvangt, of door contact op te nemen met Gorilla Stichting: 06-12614164 (tijdens kantooruren) of info@gorillastichting.nl.

Gorilla Stichting Nederland en andere websites

Op gorillastichting.nl tref je links aan naar andere websites. Gorilla Stichting Nederland is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die je bezoekt.

Bezoekersgedrag

Op gorillastichting.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Deze gegevens identificeren de bezoeker niet. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Gorilla Stichting Nederland haar dienstverlening verbeteren.

Gebruik van cookies

Gorilla Stichting Nederland maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Gorilla Stichting Nederland maakt uitsluitend gebruik van tijdelijke (functionele en analytische) cookies voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site. Als je in jouw browser het gebruik van cookies hebt uitgezet, dan kan je nog steeds alle onderdelen van de website bezoeken.

Beveiliging

Gorilla Stichting Nederland heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Zo is toegang tot de gegevens strikt beperkt tot medewerkers die de gegevens dienen te gebruiken voor uitvoeren van de activiteit zoals het versturen van de nieuwsbrief of incassoverwerking. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat de verbinding met onze website privé is.

Duur van de opslag

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Voor het versturen van nieuwsbrieven worden jouw e-mailadres, voor- en achternaam opgeslagen in Mailchimp. Deze opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@gorillastichting.nl. Sommige andere gegevens (zoals die van onze donateurs en adoptieouders) worden bewaard in aparte (beveiligde) documenten omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard.

Als je contact opneemt met ons via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op onze mailserver. Die mails worden tot maximaal zeven jaar terug bewaard. De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Recht op inzage, aanpassen of verwijderen van jouw persoonsgegevens

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten aanpassen of verwijderen. Je verzoek kun je indienen per brief, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Je brief kun je richten aan Gorilla Stichting Nederland, Klarendalseweg 265, 6822 GL Arnhem.

We wijzen je ook op het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Gorilla Stichting Nederland niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Wijzigingen

Gorilla Stichting Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring.

Vragen

Heb je vragen over de Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via 06-12614164 (tijdens kantooruren) of info@gorillastichting.nl.

Versie: 14 mei 2018.

Inschrijving KvK & contactgegevens

Wij zijn bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam: Gorilla Stichting Nederland
Inschrijvingsnummer KvK: 64189244

Contactgegevens:
Klarendalseweg 265
6822 GL Arnhem, Nederland

Email: info@gorillastichting.nl
Telefoon: 06-12614164