Privacyverklaring

Gorilla Stichting Nederland vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar adoptieouders, donateurs vrijwilligers en belangstellenden essentieel voor haar activiteiten.

Persoonlijke gegevens van adoptieouder, donateurs, vrijwilligers en belangstellenden, zoals bezoekers van de website, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Gorilla Stichting Nederland houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Gorilla Stichting Nederland te Arnhem.

Verwerking persoonsgegevens

Voor de dienstverlening, wanneer je donateur wordt of bent of als vrijwilliger aan activiteiten van Gorilla Stichting Nederland deelneemt, legt Gorilla Stichting Nederland gegevens vast.

Gorilla Stichting Nederland gebruikt jouw gegevens voor de uitvoering van haar activiteiten, voor fondsenwerving en om je te informeren over de activiteiten. Hierbij probeert de Gorilla Stichting Nederland rekening te houden met voorkeuren. Indien je geen prijs stelt op deze informatie geef dat dan schriftelijk door aan Gorilla Stichting Nederland.

Gorilla Stichting Nederland en andere websites

Op gorillastichting.nl tref je links aan naar andere websites. Gorilla Stichting Nederland is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die je bezoekt.

Bezoekersgedrag

Op gorillastichting.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Deze gegevens identificeren de bezoeker niet. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Gorilla Stichting Nederland haar dienstverlening verbeteren.

Gebruik van cookies

Gorilla Stichting Nederland maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Gorilla Stichting Nederland maakt uitsluitend gebruik van tijdelijke cookies voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site.

Als je in jouw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, dan kan je nog steeds alle onderdelen van de website bezoeken.

Wijzigingen

Gorilla Stichting Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring.

Vragen

Heb je vragen over de Privacyverklaring, neem dan contact met ons op.