Privacyverklaring

Gorilla Stichting Nederland vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar adoptieouders, donateurs vrijwilligers en belangstellenden essentieel voor haar activiteiten.

Persoonlijke gegevens van adoptieouders, donateurs, vrijwilligers en belangstellenden, zoals bezoekers van de website, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Gorilla Stichting Nederland houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Gorilla Stichting Nederland te Arnhem.

Verwerking persoonsgegevens

Wij houden een adoptieouder-, donateurs- en relatieadministratie bij. Een relatie is een persoon die bekend is bij Gorilla Stichting Nederland (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen adoptieouder of donateur is. Persoonsgegevens van vrijwilligers leggen wij vast in de vrijwilligersadministratie.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer je je aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief of wanneer je je aanmeldt als adoptieouder, donateur of als vrijwilliger. En offline gebeurt dit via een donatie- of adoptiefolder of een telefoongesprek.

Gorilla Stichting Nederland gebruikt jouw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en leeftijd) voor de uitvoering van haar activiteiten, voor fondsenwerving en om je te informeren over de activiteiten. Hierbij probeert de Gorilla Stichting Nederland rekening te houden met voorkeuren. Indien je geen prijs stelt op deze informatie geef dat dan schriftelijk door aan Gorilla Stichting Nederland.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, adoptie of aankoop). Deze gegevens worden vanzelfsprekend niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Contact met Adoptieouders, donateurs en relaties

Nieuwe adoptieouder en donateurs ontvangen van Gorilla Stichting Nederland per post en e-mail een welkomstbericht waarin de donatie of de adoptie wordt bevestigd.

Wanneer je als abonnee van onze nieuwsbrief, als adoptieouder, donateur of informatieaanvrager jouw e-mailadres aan Gorilla Stichting Nederland hebt verstrekt, word je via de maandelijkse nieuwsbrief “GorillaPost” geïnformeerd over ons werk, om je steun te vragen voor acties, om je op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage.

Gorilla Stichting Nederland maakt bij het verzenden van e-mailings gebruik van Mailchimp waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Gorilla Stichting Nederland haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Het melden van deze mogelijkheid, die door veel organisaties wordt gebruikt, wordt door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (nog) niet verplicht gesteld, maar we vinden het belangrijk je dit toch te laten weten.

Afmelden Nieuwsbrief

Wil je geen GorillaPost meer ontvangen?

Dan kun je je op elk moment afmelden voor deze nieuwsbrief via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat je ontvangt, of door contact op te nemen met Gorilla Stichting: 06-12614164 (tijdens kantooruren) of info@gorillastichting.nl.

Gorilla Stichting Nederland en andere websites

Op gorillastichting.nl tref je links aan naar andere websites. Gorilla Stichting Nederland is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die je bezoekt.

Bezoekersgedrag

Op gorillastichting.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Deze gegevens identificeren de bezoeker niet. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Gorilla Stichting Nederland haar dienstverlening verbeteren.

Gebruik van cookies

Gorilla Stichting Nederland maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Gorilla Stichting Nederland maakt uitsluitend gebruik van tijdelijke cookies voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site.

Als je in jouw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, dan kan je nog steeds alle onderdelen van de website bezoeken.

Wijzigingen

Gorilla Stichting Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring.

Vragen

Heb je vragen over de Privacyverklaring, neem dan contact met ons op.