Valstrikken gezet door stropers zijn een groot gevaar voor gorilla’s. Ze kunnen namelijk zorgen voor ernstige verwondingen of zelfs de dood. Jonge berggorilla Fasha was vast komen te zitten in zo’n valstrik. Hij werd gevonden met de valstrik strak om zijn enkel, het touw van de val had zich vast gewikkeld om bamboe. Fasha kon geen kant op, later bleek hij zelfs een paar tanden te missen omdat hij waarschijnlijk had geprobeerd het touw door te bijten. Fasha was alleen, zijn familiegroep zat 500 meter verderop. Trackers van het Dian Fossey Fund was het gelukt de valstrik los te maken van het bamboe waardoor Fasha verder kon lopen. Het touw zat alleen nog wel heel strak om zijn enkel.

De volgende dag waren de Gorilla Doctors ter plaatse om in te grijpen en Fasha van zijn valstrik te ontdoen. Fasha was weer bij zijn familiegroep maar hij liep mank en zijn voet was gezwollen. Fasha werd met een dartpijl onder verdoving gebracht. De valstrik werd verwijderd, de wond schoongemaakt en antibiotica en pijnstillers toegediend. Binnen 30 minuten was Fasha weer bij en terug bij zijn familie.

De gezwollen voet van Fasha. Foto Gorilla Doctors

Bij een latere controle leek de wond toch nog geïnfecteerd en hebben de Gorilla Doctors ervoor gezorgd dat Fasha nog extra antibiotica kreeg toegediend. In de controles daarna ging Fasha zijn gezondheid met sprongen vooruit en is de wond uiteindelijk goed geheeld.

Fasha na de behandeling. Foto Gorilla Doctors


Dit is de eerste keer dat de Gorilla Doctors dit jaar een valstrik hebben moeten verwijderen bij een gorilla. Jammer genoeg is de keerzijde dat deze dierenartsen al wel 12 keer bij een gorilla in het wild hebben moeten ingrijpen vanwege een ernstig zieke of gewonde gorilla. Het werk van de Gorilla Doctors is onmisbaar voor het voorbestaan van de oostelijke gorillasoort. Steun voor deze organisatie is dan ook hard nodig. Doneren kan via ons hier.

Het werk van de Gorilla Doctors wordt in onderstaande infographic weergegeven.

Written by Gorilla Stichting Nederland