Op 23 juni zijn de grenzen van de Itombwe Reservaat in de Democratische Republiek Congo (DRC) formeel goedgekeurd door de Congoleze regering. Een belangrijke stap op weg naar een doeltreffende bescherming van een van de rijkste plaatsen voor de biodiversiteit in dit deel van Afrika. Het reservaat beschermt diverse unieke soorten. Soorten die alleen voorkomen in Itombwe evenals een zeer belangrijke populatie van Grauer gorilla’s.

overzichtskaart Itombwe Kahuzi biega

Samen met Kahuzi Biega Nationa Park is het Itombwe reservaat cruciaal voor de bescherming en het voortbestaan van de Grauer gorilla’s. Uit een recent onderzoek van WCS blijkt dat in de afgelopen 20 jaar de populatie van Grauer gorilla’s in het oosten van de DRC met 77% is gedaald. De aantallen zijn ook in Itombwe gedaald, maar de oprichting van het reservaat maakt het nu een stuk gemakkelijker de overgebleven gorilla’s te beschermen.

Het Itombwe Reservaat is, op basis van onderzoek van WCS in het midden van de jaren 1990 en vroege jaren 2000, al eerder vastgelegd door de regering in 2006. De bescherming van wildlife in Itombwe werd alleen bemoeilijkt doordat er geen duidelijke grenzen waren afgesproken met de lokale gemeenschappen. Een samenwerkingsverband van NGO’s, waaronder WCS, WWF en ICCN (the Institut Congolais pour la Conservation de la Nature) pakte dit op en voerde overleg met de lokale gemeenschappen in en rond het nieuwe reservaat. Dit leidde tot lokaal goedgekeurde grenzen, die nu door de regering zijn bekrachtigd.

Bron: Persbericht WCS 23-06-2016
Foto: Copyright A. Plumptre, WCS
Kaart: Copyright WCS

Written by Gorilla Stichting Nederland