Afgelopen 10 februari 2020 is een brief verstuurd vanuit meer dan 208 internationale dier,- en natuurbeschermingsorganisaties aan o.a. de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Verenigde Naties (UN). Deze brief is ook ondertekend door Gorilla Stichting Nederland. De brief roept op om ook oog te hebben voor de zeer waarschijnlijke oorzaak van het coronavirus: de (illegale) handel in wilde dieren. Als de bron van het virus wordt namelijk gewezen naar een voedselmarkt in Wuhan waar naast vis ook levende wilde dieren werden verhandeld. Bij andere virusuitbraken zoals SARS en ebola kon dit ook worden herleid naar de handel in wilde dieren. En deze handel vormt hiermee niet alleen een gevaar voor de wereldgezondheid, ook voor de biodiversiteit en het voortbestaan van talloze, bedreigde, diersoorten heeft het desastreuze gevolgen.

Uit de brief;
“The current coronavirus epidemic sweeping across parts of China is believed to have originated in wildlife, and may have been transmitted to people via wildlife markets in the city of Wuhan, although the precise source of human infection has not yet been definitively established.

Previous global epidemics have also been associated with wildlife markets. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) which in 2002-2003 resulted in more than 8,000 human cases across 17 countries, and almost 800 deaths, is reported to have spread to humans via wild mammals commonly traded live in Chinese markets. The Ebola virus epidemics in West and Central Africa are also thought to have originated from bats, with primates and other wild mammals believed to be intermediate hosts through which people were infected; many such animals are also traded live in wildlife markets in the countries in which the outbreaks first occurred.

The trade in wildlife not only threatens human health; it is also a major contributor to the global decline in wildlife and biodiversity. According to the Global Biodiversity Assessment published by the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) in 2019, nature’s decline is “unprecedented in human history” with a million species at risk of extinction. Direct exploitation is identified as the second most important driver of biodiversity loss, behind changes in land and sea use. The report described the current global response to this crisis as insufficient, urged that “transformative changes” are needed to restore and protect nature, and asserted that “opposition from vested interests can be overcome for the public good.”

En de concrete vraag aan WHO en de UN:

“We therefore urge you to commit your organisations to working with Governments across the world, with the aim of ending the exploitation of wild animals for trade, closing markets that trade in live animals, and reducing the commercial demand for live animals for food and other purposes, including from specimens that have been bred in captivity.”

Onder aanvoering van Stichting Spots, is een aantal wildlife organisaties waaronder Gorilla Stichting Nederland, al lange tijd bezig met een lobby in de politiek om dit probleem en het daaraan verwante TCM (traditionele Chinese medicijnen) over het voetlicht te krijgen. Vaak worden dieren op dit soort markten verkocht en gegeten omdat daar een helende werking in gezien wordt. Ze worden verwerkt in ‘medicijnen’ (TCM). Dit geloof heeft een enorme impact op vele diersoorten zoals de leeuw die steeds vaker in het wild wordt gestroopt of specifiek wordt gefokt omdat zijn botten in ‘medicinale’ wijn verwerkt worden. Op 6 februari 2020 diende de Partij voor de Dieren een motie in (die ook werd aangenomen) waarbij de handel in wilde dieren als oorzaak van infectieziekten op de WHO-agenda is gezet. Deze vergadering vindt in mei 2020 plaats en daar zal het coronavirus een belangrijk punt van discussie zijn.

Lees de hele brief hier.

Met dank aan Born Free Foundation en Stichting Spots voor dit initiatief!

Written by Gorilla Stichting Nederland