In 2019 hebben we van Stichting Wildlife een geweldige donatie van € 7.500 mogen ontvangen om te schenken aan een aantal van onze projecten. Stichting Wildlife zet zich in voor diverse natuurbeschermingsprojecten en organiseert allerlei activiteiten in diverse parken zoals Safaripark Beekse Bergen. Met de donatie ondersteunen we de bescherming van het leefgebied van de Cross River gorilla en belangrijk onderzoek naar de westelijke laaglandgorilla. Hoe? Dat lees je hier!

€ 1.875 voor gebiedsbescherming door WCS Nigeria (Cross River gorilla)
De Cross River gorilla is extreem zeldzaam met naar schatting nog maar 250-300 individuen in het wild. De populaties leven daarbij geïsoleerd van elkaar. Wij steunen het door de Nigeriaanse regering opgerichte, Afi Mountain Wildlife Sanctuary (ca. 100 km2), wat o.a. door WCS (Wildlife Conservation Society) Nigeria beschermd wordt. Hier leven naar schatting 25 – 30 Cross River gorilla’s. De jacht in het Afi Mountain Wildlife Sanctuary is door de inzet van rangers redelijk onder controle.

Maar het leefgebied van de gorilla wordt steeds verder ingeperkt. Zo brandt de lokale bevolking delen van het leefgebied plat om akkers aan te leggen en zijn er plannen om een enorme snelweg (“super highway”) aan te leggen die dicht bij het Afi Mountain Wildlife Sanctuary komt te liggen. Sinds 2015 steunt WCS door hen getrainde community rangers met kleine maandelijkse toelagen en voedselrantsoenen om patrouilles uit te voeren. Deze community rangers voeren hun werk uit naast de rangers van de overheid. Deze rangers riskeren hun leven, opereren in vaak vijandige omstandigheden en offeren tijd met hun families op om te vechten voor een toekomst voor de natuur in het algemeen en de Cross River gorilla’s in het bijzonder. De donatie van Stichting Wildlife zal ten goede komen aan deze helden.

€ 4.500 voor onderzoek door WCS Congo (Westelijke laaglandgorilla)
De WCS leidt al meer dan 25 jaar onderzoeks- en natuurbeschermingsactiviteiten in en rond Nouabalé-Ndoki National Park in de Republiek Congo. Twee belangrijke langlopende onderzoeksprojecten naar gorilla’s zijn de Mbeli Baï Study en het Mondika Gorilla Project. Beide projecten leveren nieuw wetenschappelijk inzicht op over hun gedrag, sociale structuur, habitat-eisen en grootte van de populatie. Maar niet alleen dat, het geeft ook inzicht in de bedreigingen, wat van belang is voor de bescherming van deze dieren. De aanwezigheid van onderzoekers in het bos is ook zeer belangrijk om stropers af te schrikken en dient tevens als waarschuwingssysteem voor illegale activiteiten. Beide onderzoeksprojecten trainen Congolese studenten in het uitvoeren van onderzoek en natuurbehoud. Voor het voortbestaan van de westelijke laaglandgorilla is het van cruciaal belang dat we de bescherming van en het onderzoek naar deze ondersoort in Centraal Afrika steunen. Gorilla Stichting Nederland steunt daarom zowel het langlopende onderzoek in Mondika als Mbeli Baï.

Het Mbeli Baï Study project richt zich op een natuurlijke open plek van 13 ha groot in het bos van het Nouabalé-Ndoki National Park. Het is meestal bedekt door drijvende vegetatie, bestaande uit waterplanten zoals Hydrocharis chevalieri. Hierdoor trekt de Baï een aanzienlijk aantal verschillende groepen van westelijke laaglandgorilla’s aan. Vaak worden er meer dan 20 groepen gorilla’s afwisselend waargenomen maar ook andere grote zoogdieren zoals bosolifanten, sitatunga’s en bosbuffels komen op de waterplanten af. Nadat in 1993 pilotstudies werden uitgevoerd, is in 1995 begonnen met het systematisch en continu verzamelen en controleren van gegevens. Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanaf een 9 m hoog platform aan de rand van Mbeli Baï.

Met de 2018 donatie van Stichting Wildlife is een start gemaakt met een onderzoek naar borstroffels bij gorilla’s. Dankzij deze nieuwe donatie van Stichting Wildlife in 2019 zal dit onderzoek verder worden ondersteund. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om de onderliggende principes en de functie van dit gedrag binnen gorillacommunicatie en sociale interacties beter te begrijpen. Tevens zal de haalbaarheid van geautomatiseerde opnames voor de identificatie van verschillende individuen worden geëvalueerd om de dynamiek van de gorilla-populatie beter te kunnen onderzoeken.

Het Mondika Gorilla Project begon in 1995 met het habitueren van een groep gorilla’s (de groep van zilverrug Kingo) om te wennen aan de aanwezigheid van onderzoekers. Dit leverde de allereerste gegevens op over het gedrag van de westelijke laaglandgorilla! Sindsdien zijn er nog twee groepen gehabitueerd (2006 – de groep van zilverrug Buka en 2019 – de groep van zilverrug Metetele). Deze drie overlappende groepen bieden waardevolle informatie over interacties tussen groepen in het wild, het overstappen naar andere groepen door gorillavrouwtjes, de gezondheid van gorilla’s en demografie. Naast het onderzoek werd in 2006 een ecotoerisme-programma gestart dat de broodnodige inkomsten opleverde om de natuurbeschermingsactiviteiten van het park te ondersteunen.

Omdat de zilverruggen Kingo en Buka inmiddels op leeftijd zijn, verwachten de onderzoekers dat zij misschien niet langer in staat zullen zijn om hun dominantie als het hoofd van hun groepen te behouden. Wanneer de zilverrug verdwijnt, valt de groep meestal uiteen en verspreiden de vrouwtjes zich. Om onderzoeks- en toerismecapaciteit te behouden, is het plan om in 2020 te beginnen met de habituering van een vierde gorillagroep. Dit vereist extra uitrusting en middelen voor een groter trackingteam. Ze hebben kleding, schoenen en regenjassen nodig voor lange uren in het veld. Daarnaast worden de versleten rugzakken vervangen die nodig zijn voor het vervoeren van voorraden naar het afgelegen Mondika-kamp vanuit het dorp Bomassa.

€ 1.125 voor educatie in Nederland
Het geven van educatie over het welzijn van gorilla’s in het wild is een van onze doelstellingen. Om deze reden zijn wij dan ook frequent aanwezig in verschillende dierenparken en bij evenementen. Zo kunnen wij vertellen over de problematiek van de gorilla’s, hun bedreigde leefomgeving en de projecten die wij ondersteunen. Naast de aanschaf van standmateriaal zullen we dit jaar investeren in extra kleding voor de nieuwe vrijwilligers die ons bestaande team komen versterken.

Een groot dank je wel aan Stichting Wildlife voor deze steun! We houden jullie uiteraard op de hoogte over deze projecten.

Foto credits:
Zilverrug Scout eet waterplanten, Mbeli Baï. © F. Mehon MBS/WCS
Nieuwe gorilla baby Fabrice geboren in de groep van zilverrug Metetele, Mondika Gorilla Project © I Singono FNN

Written by Gorilla Stichting Nederland