“Ik kan mij de Apenheul lezing van medewerkers van het onderzoeksproject Mbeli Baï in Congo eind 2016 nog goed herinneren”, aldus onze voorzitter Diederik Visser. Apenheul had met hun actie ’Knok voor de gorilla’s‘ een mooi bedrag voor dit project opgehaald en de Mbeli Baï medewerkers kwamen verslag doen van wat zij met de opbrengst allemaal hadden gedaan. Daarbij deelden zij ook de nieuwste inzichten in de sociale dynamiek onder de gorilla’s in Mbeli Baï, waaronder zelfs het bestaan van een gorillagroep met zogende vrouwtjes zonder duidelijke zilverrugleider. Voor Apenheul was de lezing de afsluiting van een zeer geslaagde fondsenwervingsactie en voor Gorilla Stichting Nederland het begin van een nauwe samenwerking met dit unieke project.

Wij zijn daarom erg trots om te melden dat, in samenwerking met onze stichting, Apenheul via het Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) het Mbeli Baï project nu opnieuw gaat steunen! Deze keer is gekozen voor een specifiek onderzoeksproject waarover ook de bezoekers van Apenheul zullen worden geïnformeerd.

Genetische diversiteit
Het Mbeli Baï project beschikt over de meest uitgebreide demografische dataset over wilde laaglandgorilla’s, waaronder:

  • 25 jarenlange observaties over geboorten, sterfgevallen, immigratie- / emigratiegebeurtenissen;
  • waarnemingen over intra- en intergroepsinteracties;
  • informatie over moeder-nakomelingen dyades (groep van twee).

  • De totale onderzoekspopulatie omvat meer dan 120 gorilla’s die behoren tot meer dan 20 niet-gehabitueerde groepen die de Baï bezoeken.

    Gorilla’s zijn een langlevende soort en individuen kunnen wel 45 jaar oud worden in het wild. Bovendien toonden eerdere studies aan dat vrouwtjes van westelijke laaglandgorilla’s kunnen overstappen naar een andere groep, waardoor het vaderschap van nakomelingen niet altijd zeker is.

    In het onderzoeksproject, dat door het Apenheul Natuurbehoudfonds wordt gesteund, wordt de genetische diversiteit in een wilde gorillapopulatie van Mbeli Baï onderzocht. Met dit onderzoek hopen de onderzoekers duidelijkheid te krijgen hoe verwantschap van invloed is op sociale dynamiek binnen gorillagroepen. Op basis van deze informatie is het wellicht mogelijk om de beschermingsmaatregelen aan te passen.

    Written by Gorilla Stichting Nederland