De regering van Nigeria heeft een aantal krachtige maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zo zijn alle internationale vluchten geannuleerd en is het over land reizen naar andere landen ook beperkt. Daarnaast zijn sinds 30 maart de hoofdstad Lagos, de stad Abuja (FCT) en de provincie Ogun in lock down en zijn alle binnenlandse vluchten in het land opgeschort. Kerken en moskeeën zijn ook gesloten.

Ondanks deze maatregelen vanuit de Nigeriaanse regering is er bezorgdheid onder de bevolking dat er onvoldoende tests worden uitgevoerd naar de verspreiding van het virus. Op 24 april jl. waren er 10.000 mensen getest op een bevolking van 200 miljoen en waren er 28 doden te betreuren. Sociale distantiëring lijkt tot dusver slechts een beperkt effect te hebben, zeker in de grote steden waar de uitbraak het meest ernstig is en het houden van afstand simpelweg niet haalbaar is. Verder zijn de gezondheidszorgvoorzieningen in Nigeria ontoereikend en niet goed onderhouden en er zijn weinig beademingsmachines beschikbaar. In de Cross River State, de provincie met de zeldzame Cross River gorilla’s, lijkt het aantal geïnfecteerde mensen vooralsnog mee te vallen.

Onze partner WCS (Wildlife Conservation Society) Nigeria volgt nauwlettend de verspreiding van het virus en neemt in overleg met de regering de noodzakelijke maatregelen:

 • Zorg voor de gezondheid en veiligheid van WCS-personeel en hun gezin en van de partnerorganisaties.
 • Verzamelen van informatie over de gezondheids- en veiligheidssituatie in Nigeria.
 • Informeren van de medewerkers via een de speciale WhatsApp groep.
 • Zorgen voor een goede communicatie en bewustmaking met betrekking tot COVID-19 richting de medewerkers.
 • Ondersteuning van de Nigeriaanse overheid bij COVID-19 nood- en ondersteuningsacties in het land en in en rond de door WCS ondersteunde beschermde gebieden. Je kunt hierbij denken aan bewustmakingscampagnes, logistiek voor gezondheidsteams, beveiliging, communicatie of morele ondersteuning.
 • Doorgaan met activiteiten met kritische prioriteit op het gebied van natuurbescherming, met name voor kwetsbare populaties van Cross River gorilla’s, olifanten en leeuwen.

WCS verwacht daarnaast wel een aantal potentiële bedreigingen en beperkingen met betrekking tot de COVID-19-noodsituatie in Nigeria:

 • Gebrek aan voldoende beschikbare gezondheidzorg, met name testfaciliteiten en beademingsmachines in de Cross River State.
 • Gebrek aan veilig drinkwater.
 • Medicijntekorten die naar verwachting verergeren naarmate de noodsituatie in de regio verergert.
 • Potentiële toename van onveiligheid en criminaliteit.
 • Meer stroperij en illegale exploitatie van natuurlijke hulpbronnen naarmate het lokale bestuur verzwakt en de onzekerheid toeneemt.

Afi community rangers beschouwd als essentieel personeel

Vanwege deze bedreigingen worden alle rangers in de Cross River Landscape beschouwd als essentieel personeel. Onder het Cross River Landscape valt niet alleen het gebied van de Afi Mountains, maar ook het Cross River National Park en de Mbe Mountains . De rangers mogen niet thuis blijven en worden geacht hun werk te blijven doen. De 11 WCS-community rangers in Afi worden hierbij zo goed als mogelijk ondersteund op gebied van persoonlijke hygiëne en zij voeren de patrouillewerkzaamheden uit als gebruikelijk. Alle ondersteunende activiteiten waarbij normaliter contact is met grotere groepen kinderen of volwassenen, zoals onderwijs op scholen en gemeenschapsprojecten zijn opgeschort. WCS Nigeria ontwikkelt momenteel een poster tegen de verspreiding van COVID-19 zodat deze in de dorpen rondom Afi Mountain Wildlife Sanctuary kan worden gedistribueerd.

De community rangers kunnen in deze moeilijk tijden jouw steun goed gebruiken. Je kunt ze ondersteunen via ons  sponsor een ranger programma!

Foto credits: Unicef

Written by Gorilla Stichting Nederland