De berggorilla (Gorilla beringei beringei) herstelt zich dankzij intensieve, grensoverschrijdende beschermingsmaatregelen. We weten dit dankzij onderzoek waarbij om de circa vijf jaar de populaties berggorilla’s worden geteld.

De berggorilla komt alleen voor in twee verschillende beschermde natuurgebieden, Virunga Nationaal Park en het Bwindi-Sarambwe ecosysteem, die in totaal zo’n 800 km2 bestrijken. De parken overschrijden de grenzen van de Democratische Republiek Congo, Rwanda en Oeganda.

Na een telling in 2015/2016 in Virunga National Park, werd in 2018 een telling uitgevoerd in het 340 km2 grote Bwindi-Sarambwe ecosysteem. Meer dan 75 opgeleide rangers en onderzoekers van dertien deelnemende instellingen waren hierbij betrokken, ondersteund door lokale overheden en de gemeenschappen die in de beschermde gebieden wonen.

De resultaten van het onderzoek zijn vandaag door het ministerie van Toerisme van Uganda, Wildlife and Antiquities en het Greater Virunga Transboundary Collaboration gepubliceerd. Zij geven aan dat het aantal berggorilla’s in het Bwindi-Sarambwe ecosysteem is gegroeid van naar schatting 400 in 2011 tot 459 in 2018. Samen met de resultaten van de 2015/2016 telling in Virunga National Park stijgt het wereldwijde aantal van de berggorilla’s naar 1063 individuen!

Langzaam tekent er zich een stabiele toekomst af voor de berggorilla’s. De inspanningen van NGO’s als het Dian Fossey Fund International en de Gorilla Doctors maar zeker ook van de lokale en nationale overheden laten zien dat we soorten kunnen redden van uitsterven. Vorig jaar werd dit al duidelijk met de IUCN-herclassificatie van “Critically endangered” naar “Endangered”. De huidige toename bevestigt de positieve trend voor de berggorilla.

Bron: Global mountain gorilla population Dec 2019 IGCP en Bwindi-Sarambwe 2018 Final Report 2019_12_15

Written by Gorilla Stichting Nederland