Club Ebobo (Ebobo betekent “gorilla” in Lingala, een Bantu taal dat wordt gesproken in het noordwesten van de Republiek Congo) werd in 1998 opgericht door onderzoekers van Mbeli Baï als een milieueducatieproject op de basisschool in het dorp Bomassa. De onderzoekers willen met dit educatieproject de houding, van zowel volwassenen als kinderen, ten opzichte van dieren in het wild positief beïnvloeden. Tegelijkertijd is er ook aandacht voor natuurbeschermingsprojecten en de belangrijke rol die zij hebben. Inmiddels is het project uitgebreid naar meerdere scholen en is het lespakket uitgebreid met lessen over de fauna en flora van het ecosysteem in de regio.

Concreet wil Club Ebobo op lange termijn de samenwerking tussen het Nouabalé-Ndoki National Park en de lokale gemeenschap stimuleren om er zo voor te zorgen dat de natuurlijke hulpbronnen op lange termijn worden behouden ten behoeve van de Congolese bevolking. De activiteiten van Club Ebobo zijn bedoeld om de creativiteit van leerlingen te stimuleren. In de afgelopen 10 jaar zijn er verschillende educatiematerialen ontwikkeld voor zowel volwassenen als kinderen. Zo zijn er liedjes voor kinderen en videopresentaties voor volwassenen. In 2019 nam de nieuw opgerichte theatergroep “Kobabo” deel aan educatieve sessies en bracht onderwerpen als het voorkomen van vervuiling op een artistieke en speelse manier voor dorpsgemeenschappen.

Velddag voor de kinderen van de Bomassa basisschool over het tropische regenwoud

2019

In 2019 zijn er in totaal 14 educatieve sessies gehouden voor kinderen en voor volwassenen in Bomassa, Makao en Sombo met de volgende onderwerpen:

  • Het tropische regenwoud en het belang ervan
  • De beschermingsstatus van wilde dieren in de Republiek Congo
  • Uitleg over de ernstig bedreigde pangolin (schubdier) en hoe dit dier kan worden beschermd
  • Waarom het belangrijk is om je dorp schoon te houden

368 leerlingen namen deel aan deze sessies, waarvan 154 jongens en 214 meisjes.

Daarnaast werd de internationale dag van de pangolin gevierd met speciale lessen over dit bijzondere dier en hun kwetsbaarheid als gevolg van de illegale handel in hun schubben. Verder was er een tekenwedstrijd op scholen in Bomassa en in Makao.

Photo credits:  WCS Mbeli Bai Study

Written by Gorilla Stichting Nederland