Illegale jacht en vernietiging van leefgebied dreigt de oostelijke gorilla (Gorilla beringei) uit Congo fataal te worden. IUCN heeft de status van deze grootste mensaap nu uitgeroepen tot ‘ernstig bedreigd’. Een twijfelachtige eer die eerder al drie andere mensapensoorten, waaronder de westelijke gorilla (Gorilla gorilla) ten deel viel.

De situatie van de oostelijke gorilla, bestaande uit twee ondersoorten – de Grauer gorilla (Gorilla beringei graueri) en de berggorilla (Gorilla beringei beringei) – is zo nijpend dat zijn status is veranderd van ‘bedreigd’ naar ‘ernstig bedreigd’, de hoogste risicocategorie op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten. Nog één stap verwijderd van de laatste status: ‘uitgestorven’.

Ook de status van de Grauer gorilla is dus, op basis van recent onderzoek, veranderd van ‘bedreigd’ naar ‘ernstig bedreigd’. In 20 jaar tijd is de oostelijke gorillapopulatie met meer dan 70% afgenomen. Deze daling komt voornamelijk op het conto van de populatie Grauer gorilla’s. Deze populatie is met 77% afgenomen, van naar schatting 17.000 individuen in 1994 naar 3.800 in 2015. Deze afname is te wijten aan een combinatie van:

  • illegale jacht;
  • burgeroorlog;
  • verlies van leefgebied door illegale mijnbouw.

Met de tweede ondersoort van de oostelijke gorilla, de berggorilla, gaat het ondanks de ernstig bedreigde status, gelukkig wat beter. Het aantal berggorilla’s is in de laatste jaren licht toegenomen tot circa 880 individuen.

Vier van de zes soorten mensapen hebben nu de status ‘ernstig bedreigd’. Naast de oostelijke gorilla zijn dat ook de westelijke gorilla, de Borneose orang-oetan en de Sumatraanse orang-oetan. De bonobo en chimpansee staan als ‘bedreigd’ geclassificeerd.

Written by Gorilla Stichting Nederland